Irk, aynı milletten oluşan insan gruplarının sınıflandırıldığı bir kelimedir. Irk kelimesi 20.yy’ın başlarında yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Milliyetçilik akımı ile birlikte ırk sınıflandırması ve ırkçılık da kendini göstermiştir.

Irk Nedir?

Irk tanımı olarak, aynı dili, örf, adet ve geleneklere sahip topluluklara verilen biyolojik olgu olarak ifade edebiliriz. Irkta esas alınan kan bağı yani akrabalıktır.

Günümüzde saf bir ırk aramak pek mümkün değildir. Bunun sebebi geçmişten günümüze birçok medeniyetin gelmesi ve doğal olarak bu medeniyetlerin kültür ve kan bağlarının karışması söz konusu olmuştur. Bu ırk alışverişi de saf ırk olmayı mümkün kılmamaktadır.

Peki Irk Ne Değildir?

Irk deri rengi veya görünüşüne göre belirlenmez. Irk antropolojik farklılıklarına yani kültürel, tarihsel ya da siyasal farklılıklara verilen addır.

Irk ve Millet Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi aynı dili, kültürü, düşünceyi paylaşan toplulukların isimlendirildiği biyolojik olguya Irk denir. Millet ise birbirine benzer insan gruplarının tümüne verilen addır. Irklar bir araya gelerek milleti oluşturur.