e
sv

Diyarbakır’da Bakırcılığın Önemi

349 Okunma — 31 Ekim 2023 18:06
avatar

biseyyah

 • e

  Mutlu

 • e

  Eğlenmiş

 • e

  Şaşırmış

 • e

  Kızgın

 • e

  Üzgün

Diyarbakır, tarihin derinliklerine uzanan zengin bir kültürel mirasa sahip olan eşsiz bir şehirdir. Surları, camileri, hanları ve köprüleriyle bilinen bu kadim kent, aynı zamanda el sanatlarıyla da ünlüdür. Bu sanatların başında ise hiç şüphesiz bakırcılık gelmektedir.

Bakırcılık, Diyarbakır’ın sosyal ve ekonomik yaşantısında asırlardır önemli bir yere sahiptir. Şehrin kalbinde yer alan tarihi çarşıları, bakırcıların dövdüğü bakırın eşsiz sesiyle yankılanır. Bu ses, sadece bir mesleğin değil, aynı zamanda bir yaşam biçiminin, bir geleneğin, bir kültürün yansımasıdır.

Birçok Anadolu kentinde olduğu gibi, Diyarbakır’da da bakırcılık, hem ekonomik hem de sosyal yaşantıda merkezi bir rol oynamıştır. Ancak Diyarbakır, bakırcılık sanatını bir adım öteye taşıyarak bu alandaki ustalığıyla tanınır hale gelmiştir. Bu makalede, Diyarbakır’da bakırcılığın tarihsel kökenlerini, ekonomik ve sosyal önemini, bu sanatın şehrin kültürel dokusuna nasıl işlendiğini ve bakırcılığın Diyarbakır için ne ifade ettiğini inceleyeceğiz.

Diyarbakır’da Bakırcılığın Tarihsel Kökenleri

Diyarbakır, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, bu medeniyetlerin kültürel, sanatsal ve zanaatkarlıkla ilgili birikimlerini üzerinde barındırmış bir şehirdir. Bakırcılığın bu kadim şehirdeki kökleri, antik çağlara kadar uzanır.

 1. Antik Dönemde Diyarbakır ve BakırcılıkArkeolojik kazılar, bakıra dair araç ve gereçlerin, Diyarbakır ve çevresinde milattan önceki dönemlere ait olduğunu göstermektedir. Bu dönemlerde, bakır madenlerinin çıkarılması, işlenmesi ve farklı eserlerin üretilmesi oldukça yaygındı.
 2. Ortaçağ’da Bakırcılığın EvrimiDiyarbakır, Ortaçağ’da İslam medeniyetinin önemli merkezlerinden biri haline gelmişti. Bu dönemde, şehirdeki bakırcılar daha sofistike ürünler üretmeye başladılar. Bu ürünler hem şehirdeki halk tarafından kullanıldı hem de farklı bölgelere ihracat yapılarak ekonomik değer kazandı.
 3. Osmanlı Döneminde Diyarbakır BakırcılığıOsmanlı İmparatorluğu’nun egemenliğine giren Diyarbakır, bu dönemde de el sanatlarıyla öne çıkmaya devam etti. Osmanlı’nın teşvik ettiği lonca sistemine dahil olan bakırcılar, bu dönemde daha organize bir yapıya kavuştu. Aynı zamanda, Osmanlı’nın farklı bölgelerinden gelen taleplerle, bakırcılıkta ürün çeşitliliği arttı.
 4. Modern Döneme Geçiş ve Bakırcılık
  1. yüzyılın başlarına gelindiğinde, endüstrileşme ve modernleşme rüzgarları, bakırcılığın geleneksel yapısını etkilemeye başladı. Ancak Diyarbakır, bu değişimlere rağmen bakırcılık sanatını korumayı başardı. Günümüzde bile, şehirde geleneksel bakırcılığın izlerini görmek mümkündür.

Diyarbakır’da bakırcılık, sadece bir meslek veya ekonomik aktivite olmanın ötesinde, şehrin tarihi ve kültürel kimliğinin bir parçasıdır. Yüzlerce yıl süren birikimiyle, Diyarbakır bakırcılığı, Anadolu’nun zanaat tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bu zengin tarihi, hem şehrin sokaklarında, hem de üretilen eserlerde yaşatılmaya devam ediyor.

Bakırcılığın Diyarbakır Ekonomisine Katkısı

Diyarbakır, tarihi zenginlikleri, coğrafi konumu ve kültürel mirasıyla bilinen bir şehirdir. Ancak, bu şehrin ekonomisinde, bakırcılık gibi geleneksel sanatların da önemli bir yere sahip olduğunu görmek mümkündür. Bu alandaki uzmanlık ve tecrübe, Diyarbakır’ı sadece yerel değil, ulusal ve hatta uluslararası arenada da tanınır kılmıştır.

 1. İstihdamın Merkezi: Bakırcılar ÇarşısıDiyarbakır’ın tarihi Bakırcılar Çarşısı, şehirde bakırcılığın ekonomik merkezi olarak ön plana çıkar. Burada çalışan yüzlerce bakırcı, ailelerini bu sanatla geçindirmekte ve şehir ekonomisine doğrudan katkıda bulunmaktadır.
 2. İhracat ve Yerel PazarDiyarbakır’da üretilen bakır ürünler, sadece şehir sınırları içinde değil, Türkiye’nin dört bir yanında da talep görmektedir. Bunun yanı sıra, özellikle Ortadoğu başta olmak üzere birçok ülkeye bakır ürünleri ihracatı yapılmaktadır. Bu ihracat, şehir ekonomisine önemli bir döviz girdisi sağlamaktadır.
 3. Turizm ve BakırcılıkDiyarbakır’a gelen yerli ve yabancı turistler, tarihi Bakırcılar Çarşısı’nı ziyaret etmeden şehirden ayrılmazlar. Bu çarşı, turistler için hem bir alışveriş merkezi hem de bir kültür turizmi destinasyonu olarak önem taşır. Turistlerin satın almaları, şehir ekonomisine dolaylı bir katkı sağlar.
 4. Bakırcılığın Yan Sanayi OluşturmasıBakırcılık, sadece direkt olarak bakır ürünlerin üretimi ve satışıyla sınırlı değildir. Bakır madenciliği, bakırın işlenmesi için gerekli alet ve ekipmanların üretimi, bakır ürünlerinin pazarlanması gibi birçok yan sanayi de bu ana sanayi sayesinde faaliyet gösterir.
 5. Kültürel Etkinlikler ve EkonomiDiyarbakır’da düzenlenen festivaller, fuarlar ve sergiler, şehrin bakırcılıkla ilgili kültürel zenginliğini ortaya koymaktadır. Bu tür etkinlikler, şehre ekonomik hareketlilik getirirken aynı zamanda Diyarbakır’ın tanıtımına da katkıda bulunmaktadır.

Sonuç olarak, bakırcılık, Diyarbakır ekonomisinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Hem doğrudan istihdam yaratma kapasitesi, hem de yan sanayi, ihracat, turizm gibi birçok alanda sağladığı ekonomik katkılarla, bakırcılık, Diyarbakır’ın ekonomik yaşantısında merkezi bir role sahiptir.

Bakırcılığın Diyarbakır’da Sosyal ve Kültürel Boyutu

Bakırcılık, Diyarbakır gibi tarihi ve kültürel bir derinliğe sahip şehirlerde sadece ekonomik bir faaliyet olarak değerlendirilemez. Zira bakırcılık, burada yüzlerce yıl boyunca sosyal ve kültürel dokuya işlemiş, şehrin kimliğiyle bütünleşmiştir.

 1. Toplumsal Yapı ve BakırcılıkBakırcılık, Diyarbakır’da nesilden nesile aktarılan bir meslek olarak toplumsal yaşantının bir parçası haline gelmiştir. Usta-çırak ilişkisi, genç neslin bu sanatı öğrenmesini sağlarken, aynı zamanda sosyal değerlerin, ahlaki prensiplerin ve toplumsal normların da aktarılmasına vesile olmuştur.
 2. Kültürel Miras ve GelenekDiyarbakır’da bakırcılık, yalnızca bir üretim faaliyeti olarak değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı, bir gelenek ve kültür olarak da yaşatılmıştır. Bakırcılar Çarşısı, sadece ekonomik bir merkez değil, aynı zamanda şehrin kültürel mirasının canlı tutulduğu bir alan olarak da önem taşır.
 3. Folklor ve Sanatla İlişkisiDiyarbakır halk müziği, türküleri ve halk oyunlarında bakırcılığa dair izlere rastlamak mümkündür. Bakırcıların çalışma şarkıları, türkülerdeki bakır motifleri, bu sanatın folklorla ne denli iç içe olduğunu gösterir.
 4. Bakırcılığın Toplumsal Etkinliklerdeki YeriDüğünlerde, bayramlarda ve özel günlerde kullanılan bakır ürünler, toplumsal etkinliklerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Aynı zamanda, bu özel günlerde hediye olarak bakır ürünlerin tercih edilmesi, bu sanatın toplumsal yaşantıdaki değerini ortaya koymaktadır.
 5. Modernleşme Karşısında BakırcılıkDiyarbakır’da modernleşmenin etkileri hissedilse de, bakırcılığın sosyal ve kültürel boyutu sayesinde bu sanatın devamlılığı sağlanmıştır. Geleneksel ve modernin buluştuğu noktada, bakırcılık hem geleneksel usullerle sürdürülmekte hem de modern taleplere cevap verecek şekilde evrilmektedir.

Sonuç olarak, Diyarbakır’da bakırcılığın sosyal ve kültürel boyutu, şehrin tarihsel ve toplumsal dokusunda derin izler bırakmıştır. Bu sanat, sadece bir zanaat olarak değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi, bir kültür ve bir toplumsal değer olarak Diyarbakır’ın ruhunda yaşatılmaktadır.

Bakırcılıkta Kullanılan Teknikler ve Yöntemler

Bakırcılık, binlerce yıl süren bir gelişim ve evrim sürecinden geçmiştir. Bu süre zarfında farklı teknikler ve yöntemler ortaya çıkmış, bu yöntemler bakırcıların deneyimleri ve yerel kültürel özelliklerle şekillenmiştir. Diyarbakır bakırcılığında da bu evrenselleşmiş tekniklere özgü uygulamalar ve yerel özellikler görmek mümkündür.

 1. Dövme TekniğiBu yöntemde, bakır levha veya parçaları, çeşitli dövme aletleriyle istenilen forma sokulur. Bakırın yumuşak bir madde olması, onun bu şekilde şekillendirilmesine olanak tanır. Diyarbakır bakırcılığında, bu tekniğin sıkça kullanıldığını görmekteyiz.
 2. Kazıma TekniğiBakır üzerine istenilen motiflerin veya desenlerin kazındığı bu teknikte, ince uçlu aletler kullanılır. Bu yöntemle detaylı ve ince işlemeli desenler elde edilir.
 3. Repousse ve Emboss Tekniği (Kabartma Tekniği)Bu teknikte, bakırın ön ve arka yüzeyi dönüşümlü olarak işlenir. Böylece bakır üzerinde kabartma veya oyuk desenler elde edilir. Diyarbakır bakırcılığında, bu yöntemle üretilen eserler oldukça popülerdir.
 4. Kaynak Yöntemiİki veya daha fazla bakır parçasının birleştirilmesi gerektiğinde kullanılır. Yüksek ısı ve özel bir madde (genellikle kalay) yardımıyla bakır parçaları birleştirilir.
 5. Patine Yapma TekniğiBakırın yüzeyine belirli kimyasalların uygulanmasıyla, ona yaşlı veya antika bir görünüm kazandırma işlemidir. Diyarbakır’da, özellikle turistik amaçlı üretilen eserlerde bu teknik sıkça kullanılmaktadır.
 6. Kalıp TekniğiSeri üretim yapılması gereken bakır ürünlerde kullanılır. Önceden hazırlanan bir kalıba erimiş bakır dökülür ve soğuduktan sonra kalıptan çıkarılır.

Diyarbakır bakırcılığında, bu tekniklerin birçok farklı kombinasyonu kullanılarak geniş bir ürün yelpazesi ortaya konulmaktadır. Özellikle Diyarbakır bakırcılığında, yerel motifler ve desenlerin bu tekniklerle birleştirilmesi, ürünlerin özgün ve otantik bir karakter kazanmasını sağlar.

Diyarbakır Bakırcılığında Üretilen Eserler

Diyarbakır, tarih boyunca bakırcılık sanatının önemli merkezlerinden biri olmuştur. Bu zengin tarihsel arka planın bir sonucu olarak, şehirde üretilen bakır eserler hem fonksiyonel hem de estetik açıdan büyük bir çeşitliliğe sahiptir. İşte Diyarbakır bakırcılığının öne çıkan bazı eserleri:

 1. İbrik ve TaslarSu taşımak ve saklamak için kullanılan bu eserler, günlük hayatta sıkça kullanılır. İbriklerin ağzı ve sapı genellikle ince detaylarla süslenirken, taslar da genellikle dış yüzeyinden desenlerle bezelidir.
 2. Sahan (Tava)Özellikle Diyarbakır mutfağında sıkça kullanılan bakır tavalar, yemek pişirme amacıyla tercih edilir. Bunlar aynı zamanda duvar süsü olarak da kullanılır.
 3. Kahve CezveleriTürk kahvesinin hazırlanmasında kullanılan bu küçük bakır cezveler, hem fonksiyonel hem de estetik açıdan önemlidir. Diyarbakır bakırcılığında özel desenlerle süslenen cezveler, turistler için popüler bir hatıra öğesidir.
 4. MumluklarGeleneksel evlerde sıkça rastlanan bakır mumluklar, hem aydınlatma hem de dekorasyon amacıyla kullanılır.
 5. Servis TepsileriÖzellikle misafir ağırlamada kullanılan bakır servis tepsileri, genellikle ince detaylarla süslenir ve gösterişli bir görünüme sahiptir.
 6. Bakır SürahilerSoğuk içeceklerin servisinde kullanılır. Genellikle yüzeyi kabartma teknikleriyle süslenir.
 7. Bakır VazolarÇiçek ya da dekoratif amaçlı kullanılan bakır vazolar, evlerde ve ofislerde estetik bir dokunuş olarak tercih edilir.
 8. Dekoratif Duvar PanolarıDiyarbakır’da üretilen dekoratif bakır panolar, çeşitli motifler, tarihi sahneler veya sembolik tasarımlarla süslenir.
 9. Bijuteri ve TakıKüpe, bilezik, kolye gibi takı ve aksesuarlar da Diyarbakır bakırcılarının üretim yelpazesinde yer alır. Bu eserler, genellikle el işçiliğiyle üretilir ve özgün tasarımlara sahiptir.

Diyarbakır bakırcılığında üretilen eserler, hem günlük yaşamda kullanılan fonksiyonel ürünlerden hem de sanatsal değeri olan dekoratif ürünlerden oluşmaktadır. Hem yerel halk için hem de şehri ziyaret eden turistler için bu eserler, Diyarbakır’ın zengin kültürel mirasının ve sanatsal yeteneklerinin bir yansımasıdır.

Bakırcılığın Geleceği ve Sürdürülebilirlik

Bakırcılık, tarihsel süreç içinde önemli bir yer tutmuştur, fakat endüstrileşme, globalleşme ve teknolojik ilerlemeler karşısında geleneksel zanaatlar zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Bakırcılığın geleceğini garanti altına almak ve sürdürülebilir kılmak için alınabilecek adımlar şu şekildedir:

 1. Eğitim ve Öğretim
  • Geleneksel bakırcılık tekniklerinin yeni nesillere aktarılmasını sağlamak için eğitim programları ve atölye çalışmaları düzenlenmelidir.
  • Usta-çırak modeli teşvik edilmeli ve desteklenmelidir.
 2. Teknoloji ile Bütünleşme
  • Geleneksel bakırcılığın modern teknolojiyle bütünleşmesi, üretim süreçlerinin daha verimli hale gelmesine olanak tanır.
  • Özellikle pazarlama ve satış süreçlerinde dijital platformların kullanılması, geniş bir müşteri kitlesine ulaşılmasını sağlar.
 3. Sürdürülebilir Üretim
  • Çevre dostu üretim yöntemleri benimsenmelidir.
  • Bakır madenciliği sırasında çevresel etkilerin minimize edilmesi, bakırcılığın ekolojik bir ayak iziyle sürdürülmesine katkıda bulunur.
 4. Pazarlama ve Tanıtım
  • Bakırcılığın tanıtımı için yerel, ulusal ve uluslararası fuar, sergi ve festivallere katılım teşvik edilmelidir.
  • Dijital pazarlama stratejileri kullanılarak genç nesillerin de ilgisini çekmek mümkündür.
 5. Kültürel Mirasın Korunması
  • Bakırcılık, birçok kültür için değerli bir mirastır. Bu mirası korumak ve tanıtmak için devlet destekli programlar ve projeler hayata geçirilmelidir.
 6. Yenilikçilik ve Tasarım
  • Geleneksel bakırcılık ürünlerinin yanı sıra modern ve yenilikçi tasarımlarla da ürünler üretilmelidir.
  • Farklı malzemelerle kombinasyonlar yaparak, bakırcılığın kullanım alanını genişletmek mümkündür.
 7. Turizmle Bütünleşme
  • Geleneksel bakırcılık atölyeleri turistik rotalara dahil edilmeli, ziyaretçilere bakırcılık sanatının canlı olarak gösterildiği deneyimler sunulmalıdır.

Sonuç olarak, bakırcılığın sürdürülebilir bir geleceğe sahip olması için hem geleneksel değerlerine sahip çıkılmalı hem de modern dünyanın getirdiği yeniliklere adapte olunmalıdır. Hem üreticilerin hem de tüketicilerin bu konudaki bilinç ve ilgisi, bakırcılığın sürdürülebilirliğini garantileyen en önemli faktörlerdendir.

Sonuç

Bakırcılık, tarihin derinliklerinden gelen, insanoğlunun doğal kaynakları işleme kabiliyetinin en güzel örneklerinden biridir. Diyarbakır, bu sanatın en özgün ve estetik örneklerini sunan şehirlerden biri olarak tarih boyunca önemli bir role sahip olmuştur. Diyarbakır’da bakırcılık, sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve sanatsal bir mirasın taşıyıcısıdır.

Ancak, modernleşen dünya ile birlikte, geleneksel zanaatlar olan bu tür el sanatları, unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Dolayısıyla, Diyarbakır’daki bakırcılığın geleceğini koruma ve sürdürme çabaları, sadece bir zanaatı yaşatmakla kalmaz, aynı zamanda bir kültürel mirası da koruma altına alır.

Sürdürülebilirlik kavramı, bakırcılığın geleceğini şekillendirmede kilit bir role sahiptir. Gerek eğitim, gerekse yenilikçilik ve teknoloji bütünleşmesi, bu alanda sürdürülebilir bir geleceği garanti altına alacak adımlardır. Diyarbakır’ın, bu mirası gelecek nesillere aktarma sorumluluğu büyüktür. Ancak bu sorumluluk, sadece yerel toplulukların ya da yönetimin değil, tüm insanlığın ortak değeri olan kültürel mirası koruma ve yaşatma görevidir.

Son olarak, Diyarbakır bakırcılığının, tarihsel kökleriyle modern dünyanın getirdiği imkanları birleştirerek, hem yerel hem de global ölçekte tanınmış ve değerli bir sanat dalı olarak varlığını sürdürebilmesi için toplumsal bilinç ve destek esastır.

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.
okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Sıradaki içerik:

Diyarbakır’da Bakırcılığın Önemi